Canva Brand Hub je alat koji vam omogućuje upravljanje svim vizualnim elementima vašeg brenda na jednom mjestu, uključujući logotip, boje, fontove i druge vizualne elemente. Dijelim s vama nekoliko koraka kako koristiti Canva Brand Hub.

  1. Ako već koristite Canvu, jednostavno se prijavite na svoj račun i odaberite opciju Brand Hub.
  2. Učitajte svoj logotip i druge vizualne elemente vašeg brenda u Canva Brand Hub. 
  3. Odredite svoju paletu boja i fontove. Možete dodati boje koje koristite za vaš brend, kao i fontove koje želite koristiti u vašim promo materijalima.
  4. Uredite i ažurirajte svoje vizualne elemente prema potrebi. Možete mijenjati boje, fontove i druge elemente u Canva Brand Hubu.
  5. Podijelite svoj Canva Brand Hub s drugima u vašem timu kako bi se osigurala dosljednost vašeg brenda u svim marketinškim materijalima koje stvarate.
  6. Koristite Canva Brand Kit kako biste stvorili predloške za marketinške materijale poput letaka, plakata ili vizuala za objave na društvenim mrežama. 

Canva Brand Hub je moćan alat koji vam omogućuje upravljanje svim vizualnim elementima vašeg brenda na jednom mjestu. Ako želite osigurati dosljednost i snažnost svog brenda, vrijedi ga isprobati.